Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum06-03-2012
Aflevering2
RubriekUit de redactie
TitelSneller is niet altijd beter
CiteertitelM en R 2012/2, nr. 17
SamenvattingIn de Beleidsbrief 'Eenvoudig Beter' die de Minister van Infrastructuur en Milieu op 28 juni 2011 aan de tweede Kamer stuurde, is aangegeven dat in het voorjaar van 2012 een voorstel voor de nieuwe Omgevingswet zal worden ingediend en dat de planning erop gericht is om deze wet in 2013 in werking te laten treden. Die planning sluit goed aan bij de datum van 1 januari 2014 waarop de Crisis- en herstelwet (Chw) komt te vervallen. Althans dat bepaalt die wet op dit moment nog. Inmiddels heeft het kabinet begin januari 2012 echter een wetsvoorstel in gediend voor het permanent maken van de Chw en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Kamerstukken 33 135). Dit wetsvoorstel is naar aanleiding van een zeer kritisch advies van de Raad van State ingrijpend gewijzigd ten opzichte van de aan de Raad voorgelegde concepttekst.
Auteur(s)J. van der Velden
Pagina81-81
Artikel aanvragenVia Praktizijn