Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum06-03-2012
Aflevering2
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 05-10-2011, 201002943/1/R3 (met noot)
CiteertitelM en R 2012/2, nr. 23
SamenvattingGeen beroep tegen intrekking reactieve aanwijzing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 januari 2010, kenmerk 1563973/1633415, heeft het college zijn besluit van 25 augustus 2009, waarbij aan de raad van de gemeente Baarle-Nassau een aantal aanwijzingen is gegeven als bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: de Wro) met betrekking tot het door de raad bij besluit van 16 juli 2009 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied 2008" (hierna: het bestemmingsplan), gedeeltelijk ingetrokken.
Annotator Hillegers
Pagina108-110
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BT6660