Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum10-03-2012
Aflevering3
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 03-11-2010, 201000200/1/H1 (met noot)
CiteertitelTBR 2012/47, p. 251-256
SamenvattingHoger beroep tegen uitspraak rechtbank Arnhem 8 december 2009. Bouw sportgebouw (zwembad en fittnessruimte). Concurrentiebelang en belanghebbende. Economische uitvoerbaarheid. FinanciŽle steun gemeente aan exploitant van zwembad, geen ongunstige beÔnvloeding van het handelsverkeer tussen de lidstaten. Niet aannemelijk dat door gemeente beschikbaar gestelde financiŽle steun in strijd is met art. 107 VWEU. Geen aanleiding om steunmaatregel te melden bij Europese Commissie. Vernietiging uitspraak rechtbank Arnhem. Geen proceskostenveroordeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 februari 2009 heeft het college aan de gemeente vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van een sportgebouw met een zwemvoorziening en een fitnessruimte op het perceel Van Nispenlaan (ongenummerd) te Bemmel (hierna: het perceel).
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina251-256
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO2687