Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum10-03-2012
Aflevering3
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 02-11-2011, 201103317/1/H4 (met noot)
CiteertitelTBR 2012/49, p. 263-267
SamenvattingBouwplan in strijd met rechtstreeks werkende, provinciale regel. Bouwplan kan bij uitzondering worden getoetst aan het recht zoals dat gold op het moment dat de aanvraag werd ingediend. Provinciaal voorbereidingsbesluit. Geconcentreerde rechtsbescherming beslissing op de bouwaanvraag en beslissing op de aanvraag voor ontheffing van provinciale regel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 augustus 2009 heeft het college van gedeputeerde staten geweigerd ontheffing te verlenen van de Verordening groenblauwe zone, vastgesteld door provinciale staten van Flevoland op 11 december 2008 (hierna: de provinciale verordening) voor het oprichten van een vleesvarkensstal met luchtwasser op het perceel Wulpweg 21 te Zeewolde (hierna: het perceel).
AnnotatorD. Korsse
Pagina263-267
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BU3123