StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftStAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum20-03-2012
Aflevering1
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 07-12-2011, 200909881/1/R1 (met noot)
CiteertitelStAB 2012, nr. 12-29
SamenvattingKennisgeving geen onderdeel van bestemmingsplanprocedure. Terinzagelegging stukken. Geen voorbehoud door raad van wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht mogelijk. Exploitatieplan voor een deel van het plangebied.

(Zandvoort / bestemmingsplan ‘Middenboulevard’)
AnnotatorT. Nijmeijer
Pagina84-89
Artikel aanvragenVia Praktizijn