Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum12-04-2012
Aflevering4
RubriekArtikelen
TitelGastcolum - Ruimtelijke ontwikkelingen en ecologie. Koek en ei?
CiteertitelTBR 2012/, p. 320-322
SamenvattingOp 19 januari jl. bood staatssecretaris Bleker een rapport van het Planbureau voor de leefomgeving en Alterra Wageningen UR (hierna: PBL en Alterra), getiteld 'Ecologisch effectiviteit van natuurwetgeving' (hierna: het rapport), aan de Voorzitter van de Tweede Kamer aan. Een tweetal conclusies springt bij lezing van het rapport direct in het oog. Ten eerste dat onze natuurwetgeving - dat wil zeggen de natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998), de Flora- en faunawet (Ffw) en de Boswet - ecologisch effectief is, ten tweede dat Nederland door de bescherming van soorten en habitats - anders dan menigeen denkt - niet 'op slot gaat'.
Auteur(s)R.H.W. Frins
Pagina320-322
Artikel aanvragenVia Praktizijn