Tijdschrift voor Agrarisch Recht

UitgeverDen Hollander
TijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum17-04-2012
Aflevering3
TitelVragen over pacht - Preadvies voor de jaarvergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht 2012
CiteertitelAgr.r 2012, p. 57
SamenvattingHet is inmiddels al weer bijna vijf jaar geleden dat Titel 7.5 BW de Pachtwet verving. De vraag rijst of het nieuwe pachtrecht aan zijn doel beantwoord. Deze vraag verdient bijzondere aandacht, aangezien op basis van ervaringen in de praktijk kan worden geconcludeerd dat van de krap 100 artikelen die de titel telt, er nu verloop van tijd uiteindelijk niet veel meer dan één zal worden toegepast. Ik doel dan op art. 7:397 BW inzake de geliberaliseerde pacht. De bepaling is de opvolger van de eenmalige pacht van art. 70f lid 5 t/m 10 Pachtwet, en vormt misschien wel de belangrijkste vernieuwing die met de komst van Titel 7.5 BW is ingetreden. Zij maakt het eigenaren van los land immer mogelijk om hun gronden voor een niet in de wet beperkte duur te verpachten, zonder door dwingendrechtelijke bepalingen op het gebied van pachtprijs, verlenging, indeplaatsstelling c.q. medepacht en voorkeursrecht te worden gehinderd.
Auteur(s)G.M.F. Snijders
Pagina57-61
Artikel aanvragenVia Praktizijn