Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum03-04-2012
Aflevering3
RubriekUit de redactie
TitelWaterwet en omgevingswet
CiteertitelM en R 2012/3, nr. 30
SamenvattingEen dezer dagen komt het voorontwerp van de Omgevingswet naar buiten. Ook de Waterwet van eind 2009, een integratie van een achttal waterbeheerwetten, is voorbestemd om net als de Wro, Wm, Wabo, Chw en Tracéwet in de Omgevingswet op te gaan. Over de (nieuwe) Natuurwet moet nog een Haagse knoop worden doorgehakt. De opzet van de Waterwet zou zelfs model staan voor de Omgevingswet. Gezien het succes van de Waterwet, die vrij algemeen en ook door de ‘klant gezien wordt als een geslaagde integratie van wetgeving (zie recent nog Drupsteen, in : Goed verdedigbaar, p. 273), lijkt dat niet onverstandig. Er zijn niettemin enkele opvallende verschillen tussen beide wetten.
Auteur(s)H. Havekes
Pagina159-159
Artikel aanvragenVia Praktizijn