Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum05-05-2012
Aflevering7369
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 15-02-2012, 201104545/1/A3 (met noot)
CiteertitelGst. 2012, 50
SamenvattingBelanghebbende. Afdeling neemt afstand van haar voorzitter in diens uitspraak van 31 maart 2011. De eis dat een stichting opkomt voor het behoud van specifieke planten en dieren en dat dit ook uit haar feitelijke werkzaamheden blijkt zou leiden tot verdergaande beperkingen dan door de wetgever bedoeld.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 januari 2010 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de minister) de gemeente Purmerend ontheffing verleend voor het beschadigen, vernielen of verstoren van voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de bittervoorn in het gebied Baanstee-Noord. Bij dit besluit heeft de minister voorts het verzoek om ontheffing ten aanzien van de steenuil, kerkuil en rugstreeppad afgewezen.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina235-241
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV5109