Tijdschrift voor Agrarisch Recht

UitgeverDen Hollander
TijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum19-05-2012
Aflevering4
RubriekVakpublicaties
TitelDe provinciale ruimtelijke vordering en de 'megastal' - Een korte terug- en vooruitblik (met noot)
CiteertitelAgr.r 2012, p. 95
SamenvattingDit artikel is een bewerking van mijn lezing tijdens de Actualiteitendag Agrarisch Recht 2012. Geheel volgens de formule van deze jaarlijkse actualiteitendag heb ik me beperkt tot een korte terugblik over 2011 en een vooruitblik naar 2012. De lezing had als onderwerp de regulering van de intensieve veehouderij in Nederland door middel van de provinciale ruimtelijke verordening, de algemene regels ex art. 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: de Wro). Het onderwerp is in heel Nederland actueel, zij het dat het in de ene provincie meer speelt dan de andere. Mede gelet op de actualiteit ga ik met name in op het spanningsveld tussen provinciaal en gemeentelijk beleid. Zo zijn er op dit moment bijvoorbeeld in Groningen en Noord-Brabant gemeenten die op dit punt een ruimhartiger beleid zouden willen voeren dan de provincie, althans in het verleden gewekte verwachtingen zouden willen respecteren. In Overijssel is in sommige gevallen weer eerder sprake van de omgekeerde situatie.
Auteur(s)P.P.A. Bodden
Pagina95-98
LinkVolledige tekst (hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn