Praktisch Bestuursrecht

UitgeverSdu
TijdschriftPraktisch Bestuursrecht
Datum08-05-2012
Aflevering3
RubriekArtikelen - Griffierechten
TitelWetsvoorstel verhoging griffierechten
CiteertitelPB 2012/3, 4
SamenvattingIn de financiŽle bijlage van het Regeerakkoord is opgenomen dat de rechtspraak per 2013 bekostigd moet worden door degenen die daar gebruik van maken. Om deze doelstelling te behalen is op 3 november 2011 het wetsvoorstel houdende Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en enige andere wetten in verband met de verhoging van griffierechten ingediend. Rechtstreeks gevolg van de beoogde wetswijziging is dat burgers en ondernemers substantieel meer griffierecht moeten gaan betalen. Dit geldt voor de toegang tot de rechter in ieder rechtsgebied. nieuw op bestuursrechtgebied is dat bestuursorganen onder andere bij verloren zaken forse griffierechten moeten betalen. Als rechtvaardiging voert de regering aan dat onder andere rechtzoekenden meer eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en dat de overheidsfinanciŽn beter op orde worden gebracht door de rechtspraak meer kostendekkend te maken. Het wetsvoorstel vloeit voort uit louter financiŽle motieven, maar heeft niet alleen financiŽle gevolgen. In dit artikel wordt stilgestaan bij de gevolgen van dit wetsvoorstel voor het bestuursrecht.
Auteur(s)J. Heijsman
Pagina4-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn