Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum25-05-2012
Aflevering7370
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 18-05-2011, 201009216/1/H3 (met noot)
CiteertitelGst. 2012, 57
SamenvattingLocoburgemeester bij waarneming bevoegd tot opleggen en verlengen huisverbod. Schorsing en voorlopige hechtenis van appellant door de rechter-commissaris onder oplegging van een huis- en contactverbod betekent niet dat de grondslag van het huisverbod is komen te vervallen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 augustus 2010 heeft de locoburgemeester (hierna: de burgemeester) [appellant] gelast de woning gelegen aan de [locatie] te Amersfoort onmiddellijk te verlaten en deze woning met ingang van 4 augustus 2010 om 16:24 uur voor een periode van tien dagen tot 14 augustus 2010 om 16:24 uur niet te betreden, noch daarin aanwezig te zijn of zich daarbij op te houden. Voorts is het [appellant] gedurende deze periode niet toegestaan contact op te nemen met de in het besluit genoemde personen die met hem in dezelfde woning wonen of daarin anders dan incidenteel verblijven (hierna: het huisverbod).
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina280-283
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ4958