Jurisprudentie Bestuursrecht

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie Bestuursrecht
Datum01-04-2005
Aflevering4
TitelRaad van State, 19-01-2005, 200403464/1 (met noot)
CiteertitelJB, 2005/77
SamenvattingVerlenging geldigheid van bewijzen van luchtwaardigheid. Besluit rechtsgevolg.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 12 februari 2003 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: de Minister) appellante ge´nformeerd dat hij heeft besloten zelf een inspectie op een drietal in de brief nader genoemde luchtvaartuigen van Helicon B.V. uit te voeren in het kader van de verlenging van de termijn van geldigheid van de bewijzen van luchtwaardigheid (hierna: BvL-verlengingsinspectie) als bedoeld in artikel 3 van de Regeling verlenging bewijzen van luchtwaardigheid (hierna: de Regeling).
AnnotatorM.G.W.M. Peeters
Pagina362-365
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3167