Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum06-07-2012
Aflevering5/6
RubriekRedactioneel
TitelBeleidswijziging en vertrouwen
CiteertitelNTB 2012, 18
Samenvatting"Bij het nemen van een primair besluit dient als hoofdregel te worden uitgegaan van het beleid dat geldt ten tijde van de indiening op bezwaar. De huidige jurisprudentie, die als hoofdregel uitgaat van het beslissen ex nunc, met inbegrip van toepassing van gewijzigd beleid, miskent dat de regels niet tijdens het spel dienen te worden veranderd, en maakt derhalve inbreuk op het rechtszekerheidsbeginsel."

Dit is de tekst van de tweede stelling bij Herman Brörings VAR-preadvies Beleidswijziging: het spel, de regels en het vertrouwen, dat op 11 mei 2012 verdedigde. De meerderheid van de aanwezige leden van de Vereniging voor bestuursrecht VAR wees de stelling af. En terecht, al was het maar omdat de voorgestelde beslisregel kan leiden tot ontoelaatbare ongelijke behandeling.
Auteur(s)W. Konijnenbelt
Pagina123-125
Artikel aanvragenVia Praktizijn