Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum11-07-2012
Aflevering7
RubriekArtikelen
TitelHerziening van de plan-m.e.r.-regeling noodzakelijk?
CiteertitelTBR 2012/116, p. 652-665
SamenvattingNaar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van 15 oktober 2009 is de Nederlandse m.e.r.-regelgeving voor projecten aangepast. Volgens de wetgever heeft deze aanpassing ook gevolgen voor de m.e.r.-plicht voor plannen. Er zou met deze aanpassing tevens een plan-m.e.r.-beoordeling worden ge´ntroduceerd, daar waar de m.e.r.-regelgeving deze tot dan toe niet kende. Deze indirecte plan-m.e.r.-beoordeling is echter niet uitdrukkelijk wettelijk verankerd, maar zou uit de systematiek van de m.e.r.-regelgeving voortvloeien. Wij hebben in opdracht van het ministerie van I en M onderzocht of de wettelijke verankering van de plan-m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is en zo ja op welke wijze deze beoordeling kan worden neergelegd in de plan-m.e.r.-regelgeving. Met het oog hierop was het vanzelfsprekend nodig dat de plan-m.e.r.-regelgeving tegen het Europeesrechtelijke licht te houden.
Auteur(s)M.N. Boeve , F.A.G. Groothuijse
Pagina652-665
Artikel aanvragenVia Praktizijn