Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum11-07-2012
Aflevering7
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 30-05-2012, 201106356/1/R1 (met noot)
CiteertitelTBR 2012/129, p. 728-735
SamenvattingBestemmingsplan, waarvan het in casu aan de orde zijnde wijzigingsplan deel zou gaan uitmaken, is geen één-op-één inpassing van de eerder in de Wm-revisievergunning vergunde activiteit. Het wijzigingsplan is daarmee kaderstellend voor eventuele toekomstige m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten. Derhalve is verzuimd ten behoeve van het wijzigingsplan een plan-MER op te stellen.

(Plan-m.e.r.-plicht wijzigingsplan Leudal)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 april 2011 heeft het college het wijzigingsplan "Wijzigingsplan artikel 3.6 Wro voor het uitbreiden van een agrarisch bedrijf [locatie] te [plaats]" vastgesteld.
AnnotatorM.A.A. Soppe
Pagina728-735
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BW6920