Jurisprudentie in Nederland

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie in Nederland
Datum14-07-2012
Aflevering6
RubriekOndernemingsrecht
TitelHoge Raad, 04-05-2012, 10/04859 (met noot)
Citeertitel«JIN» 2012/117
SamenvattingBijdrageplicht hoofdelijke schuldenaren. Behoorlijke taakvervulling. Onrechtmatige daad. Regresvordering. Verjaring.
Samenvatting (Bron)Bijdrageplicht hoofdelijke schuldenaren; regresvordering; art. 6:10 lid 2 BW; niet voldaan aan stelplicht. Verjaring; art. 3:310 BW; aanvangstijdstip; niet vereist dat benadeelde daadwerkelijk bekend is met juridische beoordeling feiten en omstandigheden waaruit voor hem de schade voortvloeit.
AnnotatorG.T. Flapper , M.C. van Rijswijk
Pagina784-790
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BV6769