Tijdschrift voor Agrarisch Recht

UitgeverDen Hollander
TijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum21-08-2012
Aflevering7/8
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelHet voorstel tot wijziging van de salderingsregeling van art. 19kd Nbw 1998. Pleister op de wonden?
CiteertitelAgr.r 2012, p. 196
SamenvattingDoor een overmaat aan stikstofdepositie, nota bene de hoogste per hectare van Europa, staat de biodiversiteit van de natuur in Nederland onder grote druk. Hoewel sinds het begin van de jaren negentig de stikstofdepositie met circa 30% is afgenomen, worden in het merendeel van de natuurgebieden de kritische depositiewaarden - dat wil zeggen de grens waarboven het risico niet kan worden uitgesloten dat de kwaliteit van een habitattype significant wordt aangetast als gevolg van de verzurende en/of vermestende invloed van atmosferische stikstofdepositie - nog steeds aanzienlijk overschreden.
Auteur(s)R.H.W. Frins
Pagina196-205
Artikel aanvragenVia Praktizijn