Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum11-09-2012
Aflevering9
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 18-07-2012, 201011214/1/R4 (met noot)
CiteertitelTBR 2012/166, p. 923-928
SamenvattingAls uit een ecologische toets zonder mitigerende maatregelen niet blijkt dat significante effecten op een Natura 2000-gebied zijn uit te sluiten is een passende beoordeling vereist. Betreft het een bestemmingsplan dan impliceert dat tevens een plan-m.e.r.-plicht. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan gedurende beroepsprocedure.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 september 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Inrichtingsplan Dwingelderveld" vastgesteld.
AnnotatorM.A.A. Soppe
Pagina923-928
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BX1871