Nederlands Juristenblad

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Juristenblad
Datum12-10-2012
Aflevering35 De staat van het recht
RubriekOmgevingsrecht
TitelNaar een nieuw omgevingsrecht, vijf tendensen in de jaren 2010-2012
CiteertitelNJB 2012, 2021
SamenvattingHet gevecht tegen de complexiteit van het omgevingsrecht heeft vooral geleid tot pogingen de verschillende onderdelen van het omgevingsrecht te integreren, eerst procedureel en vervolgens, zij het voorzichtig, materieel. De behoefte aan snelheid en vereenvoudiging heeft ook geleid tot het verdwijnen van vergunningstelsels, waar algemene regels voor in de plaats komen, die op hun beurt weer nieuwe soorten complexiteit introduceren. De op steeds meer terreinen toegepaste programmatische aanpak biedt nieuwe perspectieven. Rechtsbescherming dreigt met de nieuwe ontwikkelingen wel het kind van de rekening te worden. Terwijl de bestuursrechter zich de afgelopen jaren juist zo pragmatisch en creatief heeft getoond.
Auteur(s)B.J. Schueler
Pagina2503-2511
Artikel aanvragenVia Praktizijn