Rechtspraak Sociale Verzekeringen

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftRechtspraak Sociale Verzekeringen
Datum08-10-2012
Aflevering10
RubriekInternationaal
TitelHof van Justitie EU, 08-03-2011, C-34/09 (met noot)
CiteertitelRSV 2012/240
SamenvattingBurgerschap van de Europese Unie; verblijfsrecht bij minderjarig kind
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 8 maart 2011. # Gerardo Ruiz Zambrano tegen Office national de l'emploi (ONEm). # Verzoek om een prejudiciele beslissing: tribunal du travail de Bruxelles - Belgie. # Burgerschap van Unie - Artikel 20 VWEU - Toekenning van verblijfsrecht op grond van Unierecht aan minderjarig kind op grondgebied van lidstaat waarvan dit kind nationaliteit heeft ongeacht eerdere uitoefening van zijn recht op vrij verkeer op grondgebied van lidstaten - Toekenning, in dezelfde omstandigheden, van afgeleid verblijfsrecht aan bloedverwant in opgaande lijn, staatsburger van derde staat, die minderjarig kind ten laste heeft - Gevolgen van verblijfsrecht van minderjarig kind voor voorwaarden inzake arbeidsrecht waaraan moet worden voldaan door bloedverwant in opgaande lijn van deze minderjarige, staatsburger van derde staat. # Zaak C-34/09.
AnnotatorG.J. Vonk
Pagina959-965
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2011:124