Delikt en Delinkwent

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftDelikt en Delinkwent
Datum01-11-2012
Aflevering8
RubriekPolitie
TitelParlement en wetgeving
CiteertitelDD 2012, 70
SamenvattingDe nieuwe Politiewet treedt op 1 januari 2013 in werking (Stb. 2012, 315). [...] Hierdoor wordt het gezag van de minister over de politie aanzienlijk vergroot. De wettelijke taak van de korpschef ten aanzien van de begroting, meerjarenraming, jaarrekening, beheersplan en jaarverslag wordt geschrapt.
Auteur(s)T. Blom
Pagina733-736
Artikel aanvragenVia Praktizijn