Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum11-10-2012
Aflevering10
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State, 25-04-2012, 201105573/1/A4 en 201105587/1/A4 (met noot)
CiteertitelTBR 2012/186, p. 1023-1030
SamenvattingBuitenring Parkstad Limburg. Toename stikstofdepositie. Saldering. Toepassing artikel 19kd Nbw 1998.
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 29 maart 2011, met kenmerken CAS201100001678/DOC201100016913 en CAS201100001679/DOC201100015827, heeft het college aan de provincie Limburg vergunning als bedoeld in de artikelen 16 en 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) verleend voor de aanleg en het gebruik van delen van het wegtracé Buitenring Parkstad Limburg (hierna: BPL).
AnnotatorR.H.W. Frins
Pagina1023-1030
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BW3863