Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum12-11-2012
Aflevering11
RubriekArtikelen
TitelHet behoud van archeologische waarden met behulp van waterregelgeving.
CiteertitelTBR 2012/196, p. 1082-1096
SamenvattingUit recent onderzoek is gebleken dat een verlaging van de grondwaterstand en de daarmee gepaard gaande oxidatie desastreuze gevolgen kan hebben voor archeologische waarden bestaande uit organische resten, zoals scheepshout, leer, zaden, etc. [...] Genoemd onderzoek maakt duidelijk dat juridische bescherming van archeologisch waardevolle organische resten in de bodem noodzakelijk is om deze te behouden.
Auteur(s)F.A.G. Groothuijse
Pagina1082-1096
Artikel aanvragenVia Praktizijn