Praktisch Bestuursrecht

UitgeverSdu
TijdschriftPraktisch Bestuursrecht
Datum29-10-2012
Aflevering6
RubriekSignaleringen - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 13-06-2012, 201107476/1/A3 (met noot)
CiteertitelPB 2012/6, 14
Samenvatting(Gedoog)besluit.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 17 december 2009 heeft het dagelijks bestuur [appellant] e.a. te kennen gegeven dat het het bevoegde gezag is en niet langer het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland en dat voor het innemen van een ligplaats aan de Diemerzeedijk een ligplaatsvergunning is vereist. Daarbij heeft het voorts te kennen gegeven geen ligplaatsvergunning te zullen verlenen, maar het innemen van een ligplaats zonder vergunning tijdelijk onder voorwaarden te zullen gedogen.
AnnotatorJ. Heijsman
Pagina14-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BW8200