Delikt en Delinkwent

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftDelikt en Delinkwent
Datum05-02-2013
Aflevering1
RubriekPolitie
TitelParlement en wetgeving
CiteertitelDD 2013, 6
SamenvattingHoewel de nieuwe Politiewet 2012 pas op 1 januari jongstleden in werking is getreden, ligt er reeds een wetsvoorstel waarin ingrijpende wijzigingen van de wet worden voorgesteld. Dit wetsvoorstel was noodzakelijk, omdat tijdens de behandeling van het wetsvoorstel tot invoering van een nationale politie in de Eerste Kamer bleek dat bij leden van verschillende fracties de nodige zorgen leefden over de positie van de korpschef in relatie tot de minister. Verder waren er breed gedeelde zorgen over de positie van de regioburgemeester. [ ...] Het wetsvoorstel Wijziging van de Politiewet in verband met de positie van de korpschef en de regioburgemeester alsmede enkele andere verbeteringen (Kamerstukken II 2011/12, 33 3368) is hier het resultaat van.
Auteur(s)T. Blom
Pagina48-50
Artikel aanvragenVia Praktizijn