Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum19-02-2013
Aflevering1/2
RubriekKroniek
TitelOpenbaarheid en behoorlijkheid.
CiteertitelNTB 2013, 4
Samenvatting1. Ontwikkelingen Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
2. Kernbegrippen van de Wob
3. Actieve openbaarmaking
4. Weigeringsgronden
5. Persoonsgegevens en persoonlijke levenssfeer
6. Ombudsman en behoorlijkheid
Auteur(s)E.J. Daalder
Pagina26-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn