European Human Rights Cases

UitgeverSdu
TijdschriftEuropean Human Rights Cases
Datum19-09-2012
Aflevering9
TitelHof van Justitie EU, 24-04-2012, C-571/10 (met noot)
CiteertitelEHRC 2012/162
SamenvattingGelijke behandeling. Sociale bescherming. Langdurig ingezeten derdelanders. Huursubsidie. Sociale bijstand. "Belangrijkste prestaties". EU Handvest van de grondrechten.

(Servet Kamberaj / IPES)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 24 april 2012. # Servet Kamberaj tegen Istituto per l'Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES) en anderen. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Tribunale di Bolzano - Italie. # Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht - Artikel 34 van Handvest van grondrechten van Europese Unie - Richtlijn 2003/109/EG - Status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen - Recht op gelijke behandeling voor wat betreft sociale zekerheid, sociale bijstand en sociale bescherming - Afwijking van beginsel van gelijke behandeling voor maatregelen op gebied van sociale bijstand en sociale bescherming - 'Belangrijkste prestaties' van toepassingsgebied van die afwijking uitgesloten - Nationale bepalingen die voorzien in huursubsidie voor minder draagkrachtige huurders - Voor onderdanen van derde landen bestemd bedrag van middelen bepaald op basis van verschillend gewogen gemiddelde - Afwijzing van aanvraag van huursubsidie op grond van uitputting van voor onderdanen van derde landen bestemd bedrag. # Zaak C-571/10.
AnnotatorJ. Morijn
Pagina1955-1965
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2012:233