Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum14-03-2013
Aflevering3
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State, 19-12-2012, 201112785/1/R4 (met noot)
CiteertitelTBR 2013/43, p. 270-272
SamenvattingHet wijzigingsplan biedt de planologische mogelijkheid om agrarisch bedrijf te laten groeien met meer dan 200 koeien of om het bedrijf om te schakelen naar andere diersoorten. Het college van burgemeester en wethouders heeft verzuimd om die reden een m.e.r.-beoordeling te verrichten. Dit leidt tot de vernietiging van het wijzigingsplan. Voor toepassing van de bestuurlijke lus is geen ruimte gelet op de aard van het gebrek en de feitelijke ontwikkeling inzake verplaatsing van de maatschap.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 november 2011 heeft het college het wijzigingsplan  "Wijziging bestemming i.v.m. verplaatsing agrarisch bedrijf [locatie A] naar Dwêrsfeart in Gorredijk" vastgesteld.
AnnotatorM.A.A. Soppe
Pagina270-272
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BY6741