Tijdschrift voor Agrarisch Recht

UitgeverDen Hollander
TijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum31-03-2013
Aflevering3
RubriekPreadviezen Vereniging voor Agrarisch recht
TitelDecentralisatie van het natuurbeleid: ontwikkelingen op het vlak van provinciale natuursubsidies. Preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht 2013.
CiteertitelAgr.r 2013, p. 73
Samenvatting[...] In deze bijdrage wordt ingegaan op de aanleiding en totstandkoming van het Natuurakkoord en de gevolgen van het Natuurakkoord voor het provinciale subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer. Afsluitend stip ik kort nog enkele ontwikkelingen aan die van belang zijn voor natuursubsidies.
Auteur(s)R. Benhadi
Pagina73-82
LinkVolledige tekst (hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn