Praktisch Bestuursrecht

UitgeverSdu
TijdschriftPraktisch Bestuursrecht
Datum07-05-2013
Aflevering3
RubriekVooringenomenheid
TitelHet verbod van vooringenomenheid en het persoonlijk belang van raadsleden in het kader van besluiten tot vaststelling van bestemmingsplannen
CiteertitelPB 2013/3, 4
SamenvattingArtikel 2:4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: 'Awb') bepaalt dat een bestuursorgaan zijn taak zonder vooringenomenheid vervult (lid1). Een bestuursorgaan dient in dat kader ervoor te waken dat tot het bestuursorgaan behorende of daarvoor werkzame personen die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvorming be´nvloeden (lid2). Op grond van artikel 10 van de Gemeentewet is voor het lidmaatschap van de gemeenteraad vereist dat men ingezetene van de betreffende gemeente is. Daardoor komt het (geregeld) voor dat raadsleden dienen te stemmen over een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan dat (onder andere) betrekking heeft op de percelen waarvan zij eigenaar zijn, of waarmee zij het als belanghebbende niet eens zijn, omdat zij ruimtelijke gevolgen van het bestemmingsplan ondervinden.
Auteur(s)L.J. Gerritsen
Pagina4-6
Artikel aanvragenVia Praktizijn