Tijdschrift voor Agrarisch Recht

UitgeverDen Hollander
TijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum21-05-2013
Aflevering4
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 04-09-2012, 200.089.775 (met noot)
CiteertitelAgr.r 2013/5715
SamenvattingOverlijden pachter. Bedrijfsmatig. Voldoende waarborgen.
Samenvatting (Bron)Voortzetting pacht na overlijden pachter. 7:366 lid 3 BW. Beoogd opvolgend pachter is broer van de overledene. Volgens verpachter is geen sprake van bedrijfsmatige landbouw en zijn de plannen van de beoogde opvolger niet serieus te nemen. Verpachter vordert ontbinding en ontruiming, de erven aanwijzing van de broer als opvolgende pachter. Het hof laat de verpachter toe te reageren op aanvullende bedrijfsgegevens.
AnnotatorG.M.F. Snijders
Pagina130-133
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:GHARN:2012:BX7000