Nederlands Juristenblad

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Juristenblad
Datum07-06-2013
Aflevering23
RubriekFocus
TitelHet relativiteitsvereiste en de vergoeding van vermogensschade bij overheidsaansprakelijkheid - Kritiek en voorstel voor alternatief
CiteertitelNJB 2013, 1390
SamenvattingDe arresten Duwbak Linda en Iraanse vluchtelinge geven blijk van een activistische toepassing van het relativiteitsvereiste als instrument om de omvang van de overheidsaansprakelijkheid in toom te houden. Het grootse bezwaar tegen de doorslaggevende rol van het primaire doel van publiekrechtelijke regelingen die daaruit volgt, is dat het algemeen belang een prominente rol speelt bij de doelstelling van alle publiekrechtelijke regelingen.
Auteur(s)L. di Bella
Pagina1510-1515
Artikel aanvragenVia Praktizijn