Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum20-06-2013
Aflevering7388
RubriekJurisprudentie
TitelHof van Justitie van de Europese Unie, 19-12-2012, C-159/11 (met noot)
CiteertitelGst. 2013, 48
Samenvatting(Horizontale) Publiek-publieke samenwerking. Hamburg-criteria. Echte samenwerking.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 19 december 2012.#Azienda Sanitaria Locale di Lecce en Universita del Salento tegen Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e.a.#Verzoek van de Consiglio di Stato om een prejudiciele beslissing.#Overheidsopdrachten - Richtlijn 2004/18/EG - Artikel 1, lid 2, sub a en d - Diensten - Onderzoek en beoordeling van aardbevingsgevoeligheid van ziekenhuizen - Overeenkomst tussen twee openbare lichamen, waaronder universiteit - Openbaar lichaam dat als ondernemer kan worden aangemerkt - Overeenkomst onder bezwarende titel - Vergoeding die niet hoger is dan gemaakte kosten.#Zaak C-159/11.
AnnotatorR.J.M.H. de Greef , F.H.K. Theissen
Pagina274-280
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2012:817