Jurisprudentie Bestuursrecht

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie Bestuursrecht
Datum24-06-2013
Aflevering7
TitelHof van Justitie van de Europese Unie, 14-03-2013, C-420/11 (met noot)
CiteertitelJB 2013/107
SamenvattingMilieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, Vergunningverlening zonder passende beoordeling, Overheidsaansprakelijkheid, Voorwaarden voor schadevergoeding, Bescherming van particulieren tegen vermogensschade.

(Jutta Leth / Republik Österreich, Land Niederösterreich)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 14 maart 2013.#Jutta Leth tegen Republik Osterreich, Land Niederosterreich.#Verzoek van het Oberste Gerichtshof om een prejudiciele beslissing.#Milieu - Richtlijn 85/337/EEG - Milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten - Vergunning voor dergelijk project zonder passende beoordeling - Doelstellingen van deze beoordeling - Voorwaarden voor recht op schadevergoeding - Bescherming van particulieren tegen vermogensschade al dan niet daaronder begrepen.#Zaak C-420/11.
AnnotatorR. Benhadi , T. Lam
Pagina608-615
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2013:166