Jurisprudentie in Nederland

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie in Nederland
Datum12-06-2013
Aflevering5
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 12-03-2013, 200.112.172/01 (met noot)
CiteertitelJIN 2013/92
SamenvattingOEP Technologie BV heeft de Ondernemingskamer verzocht alle aandeelhouders van SMARTRAC NV te veroordelen tot overdracht van de door hen gehouden aandelen aan OEP op grond van artikel 2:92a BW. Vordering is toewijsbaar omdat aan de vereisten van artikel 2:92a BW is voldaan. De Ondernemingskamer gelast een comparitie ten aanzien van de vaststelling van de door OEP te betalen prijs voor de over te dragen aandele
Samenvatting (Bron)Uitspraak Ondernemingskamer 12 maart 2013; OEP TECHNOLOGIE B.V. / Ralph Peter HENN C.S.
AnnotatorM.C. van Rijswijk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2013:BZ4592