Tijdschrift voor Agrarisch Recht

UitgeverDen Hollander
TijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum25-06-2013
Aflevering6
RubriekKort & bondig
TitelBestemmingsplan buitengebied en agrarisch bouwblok: representatieve invulling van de maximale planologische mogelijkheden
CiteertitelAgr.r 2013, p. 201
SamenvattingBij het opstellen van een milieueffectrapportage voor een bestemmingsplan voor het buitengebied moet, zoals bij ieder bestemmingsplan, worden uitgegaan van de maximale planologische mogelijkheden die het plan biedt (zie bijvoorbeeld ABRvS 23 januari 2013, LJN BY9225, r.o. 3.3 (Montferland)). Hetzelfde geldt voor de (veelal) van het MER onderdeel uitmakende passende beoordeling (art. 19j van de Natuurbeschermingswet 1998). Een bestemmingsplan kan flexibiliteitbepalingen bevatten in de vorm van wijzigings- en ontheffingsbevoegdheden en uitwerkingsplichten.
Auteur(s)P.P.A. Bodden
Pagina201-201
LinkVolledige tekst (hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn