AB Rechtspraak Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftAB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum20-07-2013
Aflevering28
TitelRaad van State, 13-03-2013, 201201924/1/R3 (met noot)
CiteertitelAB 2013/208
SamenvattingWeigering om ontheffing te verlenen van het verbod om te voorzien in de nieuwvestiging van intensieve veehouderij in een landbouwontwikkelingsgebied; aanscherping reconstructiebeleid toelaatbaar; verbod niet in strijd met art. 1 Reconstructiewet concentratiegebieden; geen strijd met het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 juli 2011, kenmerk C2019308, heeft het college van gedeputeerde staten (hierna: het college) geweigerd ontheffing te verlenen van het in artikel 9.4, eerste lid, aanhef en onder a, van de Verordening ruimte Noord-Brabant 2011 (hierna: Verordening 2011) vervatte verbod op nieuwvestiging van een intensieve veehouderij in een landbouwontwikkelingsgebied voor een nieuw bouwblok voor een intensieve veehouderij aan de [locatie] in Sterksel.
AnnotatorD. Korsse
Pagina1199-1206
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BZ4013