Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum24-08-2013
Aflevering7
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie van de Europese Unie, 14-03-2013, C-420/11 (met noot)
CiteertitelM en R 2013/7, nr. 91
SamenvattingSchending MER-richtlijn en causaliteit.
(Jutta Leth / Republik Österreich, Land Niederösterreich)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 14 maart 2013.#Jutta Leth tegen Republik Osterreich, Land Niederosterreich.#Verzoek van het Oberste Gerichtshof om een prejudiciele beslissing.#Milieu - Richtlijn 85/337/EEG - Milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten - Vergunning voor dergelijk project zonder passende beoordeling - Doelstellingen van deze beoordeling - Voorwaarden voor recht op schadevergoeding - Bescherming van particulieren tegen vermogensschade al dan niet daaronder begrepen.#Zaak C-420/11.
AnnotatorJ.H. Jans , K.D. Jesse
Pagina430-435
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2013:166