Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum12-09-2013
Aflevering7392
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 08-05-2013, 201202820/1/A2 (met noot)
CiteertitelGst. 2013, 89
SamenvattingNadeelcompensatie. Vergoeding kosten deskundigenbijstand op basis van forfaitair stelsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 oktober 2009 heeft het college een verzoek van [appellante] om vergoeding van planschade afgewezen en 36.210,00 aan nadeelcompensatie, vermeerderd met de wettelijke rente, en 2082,50 (inclusief BTW) aan deskundigenkosten toegekend. Bij besluit van 14 september 2010 heeft het college het door [appellante] daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Bij uitspraak van 2 februari 2012 heeft de rechtbank het door [appellante] daartegen ingestelde beroep gegrond verklaard voor zover het ziet op de vaststelling van de hoogte van nadeelcompensatie en wettelijke rente, het besluit van 14 september 2010 in zoverre vernietigd en het beroep voor het overige ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht. Tegen deze uitspraak heeft [appellante] hoger beroep ingesteld. Het college heeft een verweerschrift ingediend. Bij besluit van 24 augustus 2012 heeft het college, gevolg gevend aan de aangevallen uitspraak, het door [appellante] tegen het besluit van 29 oktober 2009 gemaakte bezwaar, voor zover gericht tegen de hoogte van de na-ijlschade en de vaststelling van de wettelijke rente, gegrond verklaard en een vergoeding voor na-ijlschade en wettelijke rente toegekend. [appellante] heeft gronden van beroep tegen dit besluit ingediend. Het college heeft een reactie ingediend. [appellante] heeft een nader stuk ingediend. De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 25 september 2012, waar [appellante], vertegenwoordigd door mr. J. Boogaard en mr. J.C. Verhage, advocaten te Middelburg, en het college, vertegenwoordigd door W.J.C. Vael en J. Francke, beiden werkzaam bij de gemeente, vergezeld door drs. P.A.J.M. van Bragt, werkzaam bij de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ), zijn verschenen. Bij tussenuitspraak van 31 oktober 2012 in zaak 201202820/1/T1/A2 heeft de Afdeling het college opgedragen binnen zes weken na verzending van deze tussenuitspraak het daarin omschreven gebrek te herstellen. Deze uitspraak is aangehecht.
AnnotatorL.J. Gerritsen , T.E.P.A. Lam
Pagina483-487
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BZ9737