European Human Rights Cases

UitgeverSdu
TijdschriftEuropean Human Rights Cases
Datum04-06-2013
Aflevering6
TitelHof van Justitie EU, 26-02-2013, C-617/10 (met noot)
CiteertitelEHRC 2013/112
SamenvattingHandvest Grondrechten EU, Toepassingsgebied, Werkingssfeer, Tenuitvoerlegging Unierecht, Ne bis in idem-beginsel
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 26 februari 2013.#Aklagaren tegen Hans Akerberg Fransson.#Verzoek van het Haparanda tingsratt om een prejudiciele beslissing.#Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Toepassingsgebied - Artikel 51 - Ten uitvoer brengen van het Unierecht - Bestraffing van gedragingen waarmee eigen middelen van de Unie worden geschaad - Artikel 50 - Beginsel ne bis in idem - Nationale regeling waaronder dezelfde onrechtmatige gedraging kan worden bestraft volgens twee aparte procedures, een bestuurlijke en een strafrechtelijke - Verenigbaarheid.#Zaak C-617/10.
AnnotatorJ. Morijn
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2013:105