Delikt en Delinkwent

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftDelikt en Delinkwent
Datum21-10-2013
Aflevering8
RubriekRubriek
TitelAdvocatuur
CiteertitelDD 2013, 58
SamenvattingIn deze rubriek geeft Niels van der Laan een overzicht van relevante (op handen zijnde) wetswijzigingen opdat deze hopelijk niemand zullen ontgaan. Tevens gaat hij in op de huidige stand van zaken met betrekking tot de toezichtdiscussie. Tot slot feliciteert hij Taru Spronken met haar benoeming als advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Rob Baumgardt bespreekt de vrijspaak van advocaat Cornegoor die verdacht werd van het medeplegen van valsheid in geschriften. Bart Nooitgedagt gaat in op het beleidsvoornemen van Teeven om te komen tot 'structurele besparingen' op het systeem van gefinancierde rechtsbijstand en de gevolgen daarvan.
Auteur(s)R. Baumgardt , N. van der Laan , B. Nooitgedagt
Pagina612-620
Artikel aanvragenVia Praktizijn