Delikt en Delinkwent

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftDelikt en Delinkwent
Datum21-10-2013
Aflevering8
RubriekRubriek
TitelPolitie
CiteertitelDD 2013, 59
SamenvattingIn het jaarverslag Nederlandse politie 2012 worden de resultaten die in 2012 zijn behaald op de uitvoering van de landelijke prioriteiten gepresenteerd (Kamerstukken II 2012/13, 29 628, nr. 395).
Auteur(s)T. Blom
Pagina621-625
Artikel aanvragenVia Praktizijn