Delikt en Delinkwent

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftDelikt en Delinkwent
Datum21-10-2013
Aflevering8
RubriekRubriek
TitelJeugdrecht en jeugdbescherming
CiteertitelDD 2013, 60
SamenvattingEr is het afgelopen half jaar weer veel gebeurd op het terrein van het jeugdrecht, jeugdbeschermings- en jeugdstrafrecht. Zo werd het wetsvoorstel adolescentenstrafrecht door de Tweede Kamer aanvaard, en werd het wetsvoorstel Jeugdwet aan de Tweede Kamer aangeboden. Verder werd een aantal wetsvoorstellen tot wet verheven, zoals de Wet meldcode kindermishandeling, het vervoer van jeugdigen binnen de jeugdzorginstellingen, de wet tot versterking van de rechtspositie van pleegouders. In het navolgende wordt nader ingegaan op enkele ontwikkelingen.
Auteur(s)I. Wissink
Pagina626-638
Artikel aanvragenVia Praktizijn