Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum01-11-2013
Aflevering8
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie van de Europese Unie, 15-01-2013, C-416/10 (met noot)
CiteertitelM en R 2013/8, nr. 107
SamenvattingAlle informatie die relevant is.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 15 januari 2013. # Jozef Krizan en anderen tegen Slovenska inspekcia zivotneho prostredia. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Najvyssi sud Slovenskej republiky - Slowakije. # Artikel 267 VWEU - Vernietiging van rechterlijke beslissing - Terugverwijzing naar betrokken rechter - Verplichting om te voldoen aan vernietigingsbeslissing - Prejudiciele verwijzing - Mogelijkheid - Milieu - Verdrag van Aarhus - Richtlijn 85/337/EEG - Richtlijn 96/61/EG - Inspraak van publiek bij besluitvorming - Aanleg van stortplaats van afvalstoffen - Aanvraag van vergunning - Zakengeheim - Niet-mededeling van stuk aan publiek - Gevolg voor geldigheid van besluit over vergunning voor stortplaats - Herstel - Milieueffectbeoordeling van project - Aan toetreding van lidstaat tot Unie voorafgaand eindadvies - Toepassing ratione temporis van richtlijn 85/337 - Beroep in rechte - Voorlopige maatregelen - Opschorting van tenuitvoerlegging - Nietigverklaring van bestreden besluit - Eigendomsrecht - Afbreuk. # Zaak C-416/10.
AnnotatorJ.H. Jans
Pagina499-509
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2013:8