Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum01-11-2013
Aflevering8
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie van de Europese Unie, 28-02-2013, C-41/11 (met noot)
CiteertitelM en R 2013/8, nr. 110
SamenvattingGrenzen aan vernietiging.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 28 februari 2012.#Inter-Environnement Wallonie ASBL en Terre wallonne ASBL tegen Waals Gewest.#Verzoek van de Raad van State (Belgie) om een prejudiciele beslissing.#Milieubescherming -- Richtlijn 2001/42/EG -- Artikelen 2 en 3 -- Milieueffectbeoordeling van bepaalde plannen en programma's -- Bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen -- Plan of programma -- Ontbreken van voorafgaande milieubeoordeling -- Nietigverklaring van plan of programma -- Mogelijkheid om gevolgen van plan of programma te handhaven -- Voorwaarden.#Zaak C-41/11.
AnnotatorJ.H. Jans
Pagina519-526
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2012:103