Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum13-12-2013
Aflevering7396
RubriekKroniek
TitelKroniek Omgevingsrecht
CiteertitelGst. 2013, 123
SamenvattingIn deze kroniek staan de hoofdlijnen van de jurisprudentie van de afgelopen twee jaar (oktober 2011-september 2013) centraal. Aan bod komt jurisprudentie over de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daarnaast worden de belangrijkste wijzigingen in deze wetten kort belicht. Andere omgevingswetten zoals de Woningwet, de Crisis- en herstelwet, de Wet milieubeheer, de natuurwetten en de Waterwet blijven in deze kroniek buiten beschouwing. De Omgevingswet - die op dit moment bij de Afdeling advisering van de Raad van State ligt - valt eveneens buiten het bereik van deze kroniek.
Auteur(s)S. Hillegers , T.E.P.A. Lam
Pagina663-671
Artikel aanvragenVia Praktizijn