Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum02-12-2013
Aflevering12
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelReactie op naschrift van J.C.W. Gazendam c.s. bij: 'Waarom in de nieuwe Omgevingswet kan worden volstaan met het generieke schorsings- en vernietigingsrecht en specifieke interventie-instrumenten niet nodig zijn' TBR 2013/158
CiteertitelTBR 2013/179, p. 1172-1174
SamenvattingHet lijkt mij goed om mijn standpunt nog een toe te lichten. De op 1 oktober 2012 in werking getreden Wet revitalisering generiek toezicht (Wrgt) is een uitvloeisel van het rapport 'Van specifiek naar generiek' van de Commissie Doorlichting Interbestuurlijke Toezichtarrangementen, de zogenoemde Commissie-Oosting.
Auteur(s)H.J. de Vries
Pagina1172-1174
Artikel aanvragenVia Praktizijn