Nederlands Juristenblad

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Juristenblad
Datum24-01-2014
Aflevering3
RubriekOpinie
TitelUitleg?
CiteertitelNJB 2014, 140
SamenvattingDe vraag die zich steeds weer opdringt, als partijen geen bedoeling hebben gehad met een bepaling in een
stuk waaronder hun handtekening staat dan wel de bedoeling van partijen niet kan worden achterhaald of
vastgesteld, is óf uitleg van een bedoeling in geval van een geschil een goede basis is voor een (rechterlijke)
beslissing, uitgaande van de feitelijke onmogelijkheid in dergelijke situaties een (niet bestaande) ‘bedoeling’
uit te leggen. Is het in een dergelijk geval niet beter dat de rechter in zo’n geval beslist op basis van in de
procedure boven tafel gekomen feiten, de aangevoerde omstandigheden van het geval, de redelijkheid en de
billijkheid en de belangen van partijen?
Auteur(s)W. van Tongeren
Pagina189-190
Artikel aanvragenVia Praktizijn