StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftStAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum28-12-2013
Aflevering4
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 11-09-2013 (met noot)
CiteertitelStAB 2013/115
SamenvattingUit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht blijkt dat de wetgever ten aanzien van artikel 8:69a van de Awb heeft willen aansluiten bij artikel 1.9 van de Crisis- en herstelwet. Artikel 2.5.30 van de Bouwverordening strekt ertoe te waarborgen dat voor een bouwplan voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn om zo parkeeroverlast in de directe omgeving van het perceel waarop het bouwplan is voorzien te voorkomen. Gesteld noch gebleken is dat appellante bescherming zoekt van dat belang. Uit de stukken blijkt dat het appellant gaat om een oneigenlijk en onrechtmatig concurrentievoordeel, indien niet aan de Bouwverordening wordt voldaan. Voormeld artikel strekt evenwel kennelijk niet tot bescherming van het concurrentiebelang waarvoor appellante in deze procedure bescherming zoekt. artikel 1.9 Chw artikel 8:69a Awb
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 april 2005 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Modulus Projectontwikkeling B.V. vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het wijzigen van de gevels en het intern veranderen van de voormalige bibliotheek op het perceel Dr. H.J. Colijnlaan 343 te Rijswijk (hierna: het perceel) ter vestiging van een sportschool aldaar.
AnnotatorT. Nijmeijer
Pagina58
LinkVolledige tekst (stab.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1146